ISTORIA ROMÂNIEI

 

 

 

1. Formarea poporului român şi a limbii române
 
 
De când a început istoria poporului român?
Istoria poporului român a început în urmă cu 2000-2500 de ani.
 
Teritoriul României de astăzi a fost locuit încă de acum zeci de mii de ani dar istoria poporului român a început abia acum 2000-2500 de ani. În acea perioadă, în zonă existau multe grupuri de oameni numite triburi, cele mai puternice fiind cele ale geţilor şi ale dacilor, ambele făcând parte din neamul tracilor (popor provenit din Asia). 
Teritoriul în care locuiau aceste triburi purta numele de Dacia şi se întindea între Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră. 
 
Cine sunt strămoşii poporului român?
Strămoşii poporului român sunt dacii şi romanii.
 
Dacii: 
 purtau îmbrăcăminte asemănătoare cu hainele populare româneşti; 
 în unele zone erau organizaţi în aşezări puternice (cum ar fi Petrodava);
 se ocupau cu agricultura, creşterea animalelor, creşterea albinelor, meşteşugurile (olăritul şi prelucrarea metalelor) şi mineritul fierului, aurului şi argintului; 
 făceau comerţ cu cetăţile greceşti de pe malul Mării Negre (Histria, Tomis, Callatis); 
 aveau o religie politeistă-credeau în mai mulţi zei, cel mai important fiind Zalmoxis. 
Capitala statului dac a fost la Sarmizegetusa în Munţii Orăştiei. 
 
Imperiul Roman, care se întinsese în toate direcţiile pornind din Peninsula Italică (Italia de astăzi), au împins limitele stăpânirii sale la sud de Dunăre. În acest mod cele două civilizaţii (dacii şi romanii) au ajuns în contact direct. Motivele acestei extinderi au fost stabilirea unei graniţe la nord de Dunăre care să apere imperiul de atacurile popoarelor migratoare şi exploatarea resurselor de aur şi de argint din zona Munţilor Apuseni.
 
Cine au fost conducătorii statului dac?
Burebista şi Decebal.
 
Geto-dacii au avut doi conducători foarte importanţi: Burebista şi Decebal.
 
Burebista (82-44 i.Hr.) a reuşit să unească triburile geto-dace într-un singur stat .
 
Decebal (87-106 d.Hr.) a unit triburile de daci şi de geţi, iar în timpul său Dacia a cunoscut cea mai bogată perioadă a sa. Acesta a luptat împotriva Imperiului Roman, condus la vremea respectivă de împaratul Traian, în două mari războaie (101-102, 105-106 d.Hr) pe care le-a pierdut; la sfârşitul acestor războaie Dacia era cucerită şi devenea provincie a Imperiului Roman. 
 
După terminarea celui de-al doilea război, în anul 106, romanii au început să se unească cu dacii, devenind strămoşii poporului român. Această populaţie daco-romană a stat la baza formării poporului român.
 
Cum s-a format limba română?
Limba română s-a format din limba latină.
 
Limba vorbitǎ de romani era limba latinǎ, care a devenit limba oficialǎ în Dacia dupǎ cucerirea romanǎ şi a fost învăţată de majoritatea populaţiei. Limba română vorbită astăzi s-a format din limba latină vorbită de romani şi din limba vorbită de dacii autohtoni. Între timp cele mai multe cuvinte dace s-au pierdut, astazi existand puţine cuvinte de origine dacă. Alte influenţe de mai târziu au fost cele de origine slavă, maghiară, turcă, greacă şi franceză. 
Limba română este o limbă de origine romanică, aceasta fiind înrudită cu alte limbi moderne precum italiana, spaniola, franceza şi portugheza.
 
Împotriva cui s-a luptat Decebal?
Decebal s-a luptat împotriva lui Traian.
 
Cine a fost Traian?
Traian a fost un împărat al romanilor,  împărat al Imperiului Roman.
 
Cum s-a format limba română?
Limba română s-a format din limba dacilor şi din limba romanilor.
 
2. Formarea principatelor române 
 
Care sunt cele trei ţări române?
Cele trei ţări române sunt:
- Moldova;
- Ţăra Românească;
- Transilvania
 
Întemeierea Transilvaniei
 
Cum a fost întemeiată Transilvania?
 
Transilvania s-a format prin unirea voievodatelor, primele voievodate atestate documentar fiind cele ale lui Gelu, Glad şi Menumorut, în secolul X. Mai târziu, maghiarii (ungurii) au cucerit Transilvania şi au adus în regiunile de margine ale teritoriului pe saşi şi pe secui, populaţii de origine străină, pentru a apăra graniţele împotriva ameninţării otomane şi pentru a dezvolta regiunea din punct de vedere economic. 
 
Cine a fost Iancu de Hunedoara?
 
Prin măsurile adoptate, românii din Transilvania au fost discriminaţi; ei au fost constrânşi să treacă la religia catolică, au fost eliminaţi de la conducerea regiunii şi, în acelaşi timp, li s-au restras multe dintre drepturi. Cu toate acestea, au existat de-a lungul timpului câteva excepţii, situaţii de conducători români cu o autoritate deosebită. Una dintre aceste excepţii este Iancu de Hunedoara (1441-1456), voievod al Transilvaniei şi guvernator al Ungariei, provenit dintr-o familie de români. 
 
 
Iancu de Hunedoara a condus cruciada creştină împotriva otomanilor, câştigând lupte importante, cu răsunet în toată Europa, precum „Campania cea lungă” (1443-1444) şi bătălia de la Belgrad (1456) prin care voievodul a apărat oraşul de armata lui Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului. Imediat după această ultimă victorie, voievodul Transilvaniei a murit şi a fost înmormântat în catedrala catolică de la Alba Iulia. 
În anul 1541, Transilvania a trecut sub ocupaţie otomană (turcă) păstrându-şi totuşi autonomia, urmând ca în anul 1669 să treacă sub ocupaţie habsburgică (austriacă). 
 
Cine a condus răscoala ţăranilor români din 1784 ?
 
Un eveniment istoric important a fost reprezentat de răscoala ţăranilor români din anul 1784, purtată pentru drepturi şi libertate naţională şi condusă de Horea, Cloşca şi Crişan. 
 
Întemeierea Ţării Româneşti
 
Cum a fost întemeiată Ţara Românească?
 
Ţara Românească a fost întemeiată în jurul anului 1300 prin unirea cnezatelor şi voievodatelor existente. Primul conducător atestat al acesteia a fost Basarab I (1310-1352). În timpul domniei acestuia, Ţara Românească şi-a câştigat independenţa în urma bătăliei de la Posada (1330) împotriva regatului Ungariei care dorea să-şi extindă dominaţia la sud de Carpaţi. De asemenea, Basarab I a pus bazele înfiinţării Mitropoliei Ortodoxe a Ţării Româneşti, care a devenit astfel, din punct de vedere religios, independentă faţă de Patriarhia din Constantinopol. Aceste două evenimente semnificative au stat la baza recunoaşterii statutului independent al Ţării Româneşti de către puterile vecine. 
 
Cine a fost Mircea cel Bătrân?
 
Mircea cel Bătrân (1386-1418) a reuşit ca, pe perioada domniei sale, să dezvolte viaţa economică şi capacitatea de apărare a Ţării Româneşti. Acesta a organizat armata şi a încheiat tratate de alianţă cu regele Ungariei, pentru a primi ajutor în cazul unui atac otoman. Într-adevăr, otomanii conduşi de sultanul Baiazid (acesta conducea  Imperiul Otoman) au atacat Ţara Românească, iar în anul 1395 a avut loc bătălia de la Rovine. Luptă a fost câştigată de către români, asigurând astfel independenţa. În anul 1396, alianţa antiotomană a fost învinsă la Nicopole. Mai târziu, în anul 1417, Mircea cel Bătrân a fost nevoit să plătească tribut otomanilor. Voievodul a murit în anul 1418 şi a fost înmormântat la mănăstirea Cozia.
 
Cine a fost Vlad Ţepeş?
 
Următorul voievod român care a rămas în istorie pentru faptele sale de dreptate a fost Vlad Ţepeş (1448-1476), nepotul lui Mircea cel Bătrân. Pe parcursul celor 3 domnii (1448; 1456-1462; 1476) a fost foarte autoritar, pedepsind încălcarea legilor din ţară prin pedeapsa tragerii în ţepe de lemn. Totodată, a încurajat comerţul românesc şi a continuat lupta antiotomană. În anul 1461 a atacat cetăţile turceşti de la sud de Dunăre şi un an mai târziu, a realizat celebrul atac de noapte asupra taberei otomane de la Târgovişte. A revenit pe tron în anul 1476 dar a rezistat doar câteva săptămâni, fiind ucis în urma unui complot al boierilor.
 
Cine a fost Mihai Viteazul?
 
Mihai Viteazul (1593-1601) a fost domnitorul care a realizat prima unire (politică) a ţărilor române. La sfârşitul anului 1594, acesta a refuzat să mai plătească tribut turcilor şi a repornit lupta antiotomană. El a condus armata cu succes câştigând luptele de la Călugăreni şi de la Giurgiu (1595), astfel obţinând recunoaşterea independenţei ţării. În 1599 a trecut munţii în Transilvania, unde l-a înfrânt pe Andrei Bathory, principele din acea perioadă, iar la 1 noiembrie 1599 a intrat în Alba-Iulia unde a fost primit triumfal. Anul următor a intrat în Moldova şi l-a înlăturat pe vechiul domnitor, Ieremia Movilă. Astfel s-a realizat unirea politică a celor trei state, a cărei durată a fost însă foarte scurtă deoarece, în toamna anului 1600, Mihai a pierdut conducerea acestora în urma răscoalelor şi comploturilor împotriva sa. În vara anului 1601, Mihai Viteazul a fost asasinat la Câmpia Turzii.
 
Întemeierea Moldovei
 
Cum a fost întemeiată Moldova?
 
La mijlocul secolului al XIV-lea, pentru a opri atacurile tătarilor (popor migrator ce provenea din Asia), regele Ungariei a dorit să creeze o marcă de apărare (un fel de stat mic) la est de Munţii Carpaţi. Primul conducător al acestui mic stat a fost voievodul Dragoş, originar din Maramureş. În jurul anului 1360, Bogdan, ce provenea tot din Maramureş, a intrat în Moldova, a preluat conducerea acesteia şi a rupt legăturile cu Ungaria punând bazele statului medieval moldovean independent.
 
Cine a fost Ştefan cel Mare?
 
Poate cel mai cunoscut domn al Moldovei în perioada medievală a fost Ştefan cel Mare (1457-1504), reprezentant al luptei duse împotriva Imperiului Otoman pentru apărarea hotarelor. Venirea pe tron a lui Ştefan cel Mare a fost susţinută de către domnitorul Ţării Româneşti din acea vreme, Vlad Ţepeş. În timpul său activităţile comerciale, agricultura şi meşteşugurile au cunoscut o dezvoltare deosebită; de asemenea, s-au ridicat noi târguri, au fost construite biserici şi mănăstiri, a fost organizată armata şi s-au întărit cetăţile din sistemul de apărare. Ştefan cel Mare a purtat lupte cu maghiarii, polonezii, turcii şi tătarii. Una din cele mai importante bătălii câştigate împotriva otomanilor a fost cea de la Vaslui, din anul 1475, dar un an mai târziu voievodul avea să fie înfrânt la Războieni. În anul 1497 Ştefan cel Mare a înfrânt armata poloneză la Codrii Cosminului, înlăturând suveranitatea Poloniei asupra Moldovei. Domnitorul a murit în anul 1504 şi a fost înmormântat la mănăstirea Putna.
 
După câteva secole foarte agitate, situaţia ţărilor române s-a schimbat în secolul al XVIII-lea. Imperiul Otoman a decis să elimine orice şanse de rezistenţă şi împotrivire ale ţărilor române prin aducerea unor conducători străini, astfel, ultimii domnitori români pentru o perioadă de 100 de ani aveau să fie Constantin Brâncoveanu în Ţara Românească şi Dimitrie Cantemir în Moldova. 
 
Cine a fost Constantin Brâncoveanu?
 
Constantin Brâncoveanu (1688-1714) a condus ţara timp de 26 de ani dovedindu-se un bun diplomat care a plătit mari sume de bani Imperiului Otoman ca să poată păstra starea de echilibru a ţării. Acesta a avut legături apropiate cu Imperiul Habsburgic şi cu Rusia. De asemenea, a fost un mare apărător al culturii, a construit palate (Palatul de la Mogoşoaia), a înfiinţat şcoli şi a tipărit cărţi religioase. A fost detronat de către otomani care aflaseră de legăturile sale cu Rusia şi a fost dus la Constantinopol alături de fiii săi, toţi fiind ucişi pentru nesupunere. 
 
Cine a fost Dimitrie Cantemir?
 
Dimitrie Cantemir (1710-1711) a încercat să elibereze ţara de sub dominaţia turcească făcând o alianţă deschisă cu Rusia şi implicându-se în războiul dintre ruşi si otomani. Cu toate acestea, trupele alianţei ruso-moldovene au fost înfrânte la Stănileşti în anul 1711 şi Dimitrie Cantemir a trebuit să se refugieze în Rusia. A fost un mare om de cultură, scriind cărţi de filosofie, literatură şi de istorie – cea mai importantă fiind „Descrierea Moldovei”. A murit în anul 1723 în Rusia.
 
3. Crearea statului naţional român
 
Daţi 3 exemple de revoluţii ce au avut loc în România.
1. Revoluţia din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu
2. Revoluţia din anul 1848 numită şi revoluţia paşoptistă şi a fost condusă de către Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza, Simion Bărnuţiu si Avram Iancu. 
3. Revoluţia din 1989 care a dus la căderea comunismului.
 
Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a dost ales domnitor atât în Moldova cât şi în Ţara Românească în anul 1859. 
Daţi exemple de regi ce au condus România.
1. Carol I
2. Ferdinand I
3. Carol al II-lea
4. Mihai I
Când a fost adoptată prima Constituţie a României?
În anul 1866 după modelul Legii fundamentale a Belgiei. 
Când a fost proclamată independenţă România?
În anul 1877.
 
4. România în secolul al XX-lea
 
Când a avut loc Primul Război Mondial?
28 iulie 1914 – 11 noiembrie 1918
 
Când a avut loc Marea Unire a României?
Marea Unire a României a avut loc la 1 decembrie 1918 la Alba-Iulia.
 
Care este perioada interbelică?
Perioada interbelică este perioada dintre cele două războaie mondiale (aproximativ între anii 1918-1939).
 
Când a avul loc Al Doilea Război Mondial?
1 septembrie 1939 – 2 septembrie1945
 
Perioada comunistă şi liderii ei
Faptul că România s-a aflat sub sfera de influenţă a Uniunii Sovietice la terminarea celui de-al doilea război mondial a marcat istoria României pentru următorii 50 de ani. 
Primul conducător important al acestei perioade a fost Gheorghe Gheorghiu-Dej (1948-1965). 
După moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu (1965-1989) a devenit conducător al ţării. 
 
Ce evenimente s-au petrecut în decembrie 1989?
Revoluţia ce a dus la căderea comunismului.
România după Revoluţia din decembrie 1989 
 
România a devenit stat democratic şi statut de drept. Existau mai multe pardide politice- pluralismul politic şi au fost organizate alegeri libere în baza votului universal.  
 
Constituţia adoptată în 1991, cu modificările aduse în 2003, reprezintă acum legea fundamentală a statului român, bazându-se pe principiile suveranităţii naţionale, supremaţiei legii, separării puterilor în stat şi drepturilor cetăţenilor. Potrivit Constituţiei, România are forma de guvernământ republica, stat naţional, unitar, suveran, independent şi indivizibil. 
 
În mai 1990 au avut loc primele alegeri democratice de după revoluţie, acestea fiind câştigate tot de către Ion Iliescu.
 
Când a intrat România în NATO?
România a intrat în NATO în anul 2004 
 
Când a intrat România în Uniunea Europeană?
România a intrat în Uniunea Europeană în anul 2007.
 
 
 
5 Teste finale 
Varianta A (răspunsurile se găsesc în textul de mai sus)
 
1. Din ce neam faceau parte geto-dacii?
2. Cine a luptat impotriva romanilor condusi de catre Traian?
3. Cum a fost intemeiata Tara Romaneasca?
4. Cine a fost Vlad Tepes?
5. Cine a fost Constantin Brancoveanu si ce a realizat el?
6. Unde a fost ales Al. Ioan Cuza si ce s-a realizat in urma acestei uniri?
7. Enumerati trei regi romani.
8. Ce teritorii a pierdut Romania in anul 1940?
9. Prezentati nemultumirile poporului ce au dus la Revolutia din decembrie 1989.
10. In ce ani a intrat Romania in NATO, respectiv Uniunea Europeana?
 
 
VARIANTA B (răspunsurile se găsesc în textul de mai sus)
 
1. Cu ce se ocupau geto-dacii?
2. Cum se numea teritoriul locuit de daci si care era capitala acestuia?
3. Numiti doua popoare migratoare cu care s-a confruntat poporul roman.
4. Unde a domnit Mircea cel Batran si care au fost cele mai importante batalii purtate de el?
5. De cine a fost condusa revolutia din 1821 si care au fost obiectivele acesteia?
6. Care au fost obiectivele revolutiei din 1848?
7. Enumerati doua rascoale din istoria Romaniei.
8. Care au fost urmarile Primului Razboi Mondial?
9. Ce impune Constitutia din 1923?
10. In ce an au fost primele alegeri libere din Romania de dupa Revolutia din decembrie 1989?
 
VARINATA C  (întrebări şi răspunsuri)
1.  Care sunt principalele regiuni istorice din România?
Moldova, Bucovina, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crişana, Transilvania, Maramureş 
 
2. Când a avut loc retragerea romanilor din Dacilor?
În anul 275 
 
3. Care sunt primele formaţiuni statale?
Voievodatele lui Glad, Gelu şi Menumorut din Crişana
 
4. Când s-a format Ţara Românească?
În anul 1330 de către Basarab I
 
5. De unde vine numele de Dobrogea?
De la domnitorul Dobrotici (1325)
 
6. Care erau principalele clase sociale din ţările româneşti?
Ţăranii: liberi şi dependenţi
Nobilii: mari, mijlocii, mici
Orăşenii: meşteri, negustori
 
7. Când a avut loc răscoala lui Gheorghe Doja? Ce s-a întâmplat atunci?
În anul 1514. A fost o răscoală ţărănească contra marilor proprietari  unguri de pământ. Nobilimea a reuşit să iasă victorioasă în conflictul cu ţăranii din anul 1514, Ungaria a fost mult slăbită de răscoală şi va trebui să suporte în 1526 înfrângerea zdrobitoare în faţa turcilor, după care va urma o perioadă de 160 de ani de stăpânire turcească.  
 
8. Când a avut loc răscoala Naţiunilor Favorizate? Ce s-a întâmplat atunci?
 
9.  Când a avut loc răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan?
Răscoala din 1784, numită şi „Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan”, a fost o importantă acţiune de revoltă a ţărănimii iobage din Transilvania împotriva constrângerilor feudale la care era supusă. Răscoala a pus în discuţie statutul de toleraţi ai românilor, ceea ce i-a conferit şi un caracter naţional. A izbucnit la 1 noiembrie 1784, în satul Curechiu din Hunedoara, şi s-a încheiat la sfârşitul lui decembrie 1784, când au fost prinşi Horea şi Cloşca de către autorităţi. 
 
10. Cine a condus revoluţia din anul 1848?
Alexandru Iona Cuza, Mihail Kogalniceanu, Vasile Alecsandri, Nicolae Bălcescu
 
11. Ţările Române au fot ocupate de ruşi?
Da, între anii 1828 – 1834
 
12.  Când a avut loc domniile fanariote?
Între anii 1711-1821
 
13. Când a avut loc domniile regulamentare?
Între anii 1834-1849
 
14. Daţi exemplu de partide din periaoda interbelică?
Partidul Naţional Liberal, Partidul Conservator
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

المزيد من: