GEOGRAFIA ROMÂNIEI

1. Aşezarea geografică şi relieful României
 
Unde este situată România pe glob?
Pe glob, România este situată în emisfera nordică, la intersecţia paralelei de 45 grade latitudine nordică cu meridianul de 25 grade longitudine estică. 
 
Unde este situată România în Europa?
În Europa, România se află la egală distanţă de limitele de vest, nord şi de est ale Europei, astfel se poate spune că se află în centrul Europei. 
 
Care este suprafaţa României?
Suprafaţa României este de 238.391 km pătraţi.
 
Care sunt vecinii României?
Ţările vecine României sunt:
-  Ucraina (în nord şi în est);
-  Moldova (în nord-est);
-  Ungaria (în nord-vest);
-  Serbia (în sud-vest);
-  Bulgaria (în sud). 
 
Care sunt elementele naturale de importanţă europeană ce definesc România?
Elementele naturale de importanţă europeană ce definesc România sunt:
- Munţii Carpaţi:  ocupă jumătate din lungimea totală a lanţului Munţilor Carpaţi;
- Fluviul Dunărea: Dunărea limitează sau străbate teritoriul României pe aproape 2/5 din lungimea sa;
- Marea Neagră: România are o deschidere la Marea Neagră de 244 de kilometri.
 
Care sunt formele de relief ale României?
Formele de relief ale României sunt:
- munţi;
- podişuri;
- dealuri;
- câmpii;
- lunci;
- delta.
 
Care sunt caracteristicile generale ale reliefului României?
Caracteristici generale ale reliefului sunt:
- relieful este variat cuprinde multe forme de relief munţi, dealuri, podişuri, depresiuni, câmpii, lunci, deltă;
- relieful este proporţionat: munţii, dealurile împreună cu podişurile, şi câmpiile ocupă fiecare aproximativ o treime din suprafaţa ţării;
- relieful este concentric: tipurile de relief sunt aşezate concentric, adică de-a lungul unor cercuri imaginare care au acelaşi centru situat în Depresiunea Transilvaniei.
 
Care sunt grupele de munţi din României?
Carpaţii sunt împărţiţi în trei ramuri: Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali.
Munţii Carpaţi: Reprezintă unul din cele mai importante lanţuri muntoase din Europa. În subsolul lor se găsesc resurse diverse cum ar fi minereuri, cărbuni şi ape minerale. Aceştia formează un inel în jurul Depresiunii Transilvaniei. Din munţi izvorăsc multe râuri şi sunt împărţiţi în trei ramuri, grupe: Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali.
 Carpaţii Orientali: se întind de la graniţa de nord a ţării până la Valea Prahovei în sud. Sunt cei mai întinşi, au înălţimi medii (mai mari decât Carpaţii Occidentali dar mai mici decât Carpaţii Meridionali) şi au păduri foarte întinse.
Cel mai înalt vârf este vârful Pietrosu din Munţii Rodnei care are 2303 metri.
 
 Carpaţii Meridionali: se întind de la Valea Prahovei în est până la culoarul Timiş-Cerna în vest. Sunt cei mai înalţi, există 12 vârfuri de peste 2500 metri altitudine. 
 Carpaţii Occidentali: sunt situaţi în partea de vest a ţării şi se întind de la valea râului Barcău în nord până la Dunăre în sud. Sunt cei mai scunzi, mici dintre Carpaţi, cel mai înalt vârf este vârful Bihor cu 1849 metri altitudine. În Carpaţii Occidentali se întâlnesc aşezările umane permanente aflate la cea mai mare altitudine de la noi din ţară (peste 1600 metri altitudine).
Care este cel mai înalt vârf din România?
Cel mai înalt vârf  din România este vârful Moldoveanu din Munţii Făgăraş care are 2544 metri. 
 
Unde este situată Depresiunea Transilvaniei?
Depresiunea Transilvaniei mai este cunoscută şi sub numele de ”Podişul Transilvaniei”. Se află în centrul ţării, înconjurată de Munţii Carpaţi. Are forma unei regiuni deluroase şi relieful este alcătuit din dealuri cu înălţimi de 500-700 de metri, văi şi depresiuni.
 
Daţi exemple de dealuri şi podişuri
Regiunile de dealuri şi de podişuri au în comun înălţimile mici (între 200 şi 1000 metri), rocile mai puţin dure decât cele ale munţilor şi mai puţine înclinări ale terenului. 
 Subcarpaţii: sunt o regiune de dealuri situată în exterior, pe linia Carpaţilor Orientali şi Carpaţilor Meridionali. Sunt împărţiţi în trei grupe, pornind de la graniţa de nord a ţării până la capătul de vest al acestora: Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii Curburii şi Subcarpaţii Getici. Datorită înălţimilor mari sunt asemănători munţilor.
 Dealurile de Vest: sunt situate la exteriorul Carpaţilor Occidentali şi au înălţimi de 300-400 de metri.
 Podişul Getic: se află la sud de Carpaţii Meridionali.
 Podişul Moldovei: se află în nord-estul ţării şi este cel mai întins podiş ca suprafaţă.
 Podişul Dobrogei: se află în sud-estul ţării, între Dunăre şi Marea Neagră.
 
Care este cel mai vechi, cel mai batrân pamânt din România?
Podişul Dobrogei.
 
Daţi exemple de câmpii
Câmpiile: reprezintă regiunile plate şi cu înălţimi joase ale terenului. 
 Câmpia de Vest: este situată în vestul ţării, este o mare regiune agricolă şi se găsesc resurse de petrol şi gaze naturale dar şi izvoare termale (ape fierbinţi ce ies din pământ).
 Câmpia Română: este situată în sudul ţării, este cea mai întinsă regiune de câmpie dar şi cea mai productivă din punct de vedere al agriculturii.
 
Care este cel mai tânăr pământ din România?
Delta Dunării este cel mai tânăr pământ din România
Delta Dunării este o zonă protejată de lege, care se află la vărsarea Dunării în Marea Neagră, în estul ţării. Este o câmpie în curs de formare şi cea mai mare parte a sa se află între cele trei braţe ale Dunării: Chilia, Sulina şi Sfântul Gheorghe. În deltă se află foarte multe specii de păsări şi de peşti şi aceasta reprezintă o importantă regiune turistică.
 
Care este importanţa Deltei Dunării?
Delta Dunării este rezervaţie naturală, aici se află foarte multe specii de păsării şi animale.
 
Daţi exemple de râuri din România.
 În vestul ţării: Someş, Crişul Alb, Crişul Negrul, Crişul Repede, Mureş, Timiş şi Bega.
 În sudul ţării: Cerna, Jiu, Olt, Dâmboviţa şi Ialomiţa.
 În estul ţării: Siretul şi Prutul.
 În zona Dobrogei: se află râuri mici care se varsă în lacurile de pe ţărmul Mării Negre.
 
Daţi exemple de lacuri din România.
În România există peste 3000 de lacuri, dintre care 2000 sunt naturale şi 1000 sunt create de om (artificial).
Lacurile naturale pot fi de mai multe tipuri: glaciare (Bâlea şi Bucura), vulcanice (Sfânta Ana) sau sărate (Amara şi Lacul Sărat). Cele mai mari lacuri din România sunt cele de pe ţărmul Mării Negre (Complexul Razim-Sinoe).
Majoritatea lacurilor create de om sunt de acumulare, adică formate în urma acumulării apelor în spatele barajelor sau hidrocentralelor. Cel mai mare lac de acumulare din România este cel de la Porţile de Fier de pe Dunăre.
 
De ce este importantă Marea Neagră pentru România?
România are deschidere la Marea Neagră, fapt ce ne permite să navigăm pe toate mările şi oceanele lumii. Marea Neagră are o suprafaţă aproximativ de două ori mai mare decât cea a României. Marea Neagră este importantă deoarece are multe bogăţii: peşte, litoral, ajuta la transport, etc. 
2. Clima României 
 
Cum este clima în România?
Clima României este temperat-continentală cu influenţe mediteraneene. 
 
Se pot distinge patru anotimpuri din punct de vedere calendaristic:
 Primăvara (lunile martie, aprilie şi mai)
 Vara (lunile iunie, iulie şi august)
 Toamna (lunile septembrie, octombie şi noiembrie)
 Iarna (lunile decembrie, ianuarie şi februarie)
 
3. Flora şi fauna 
 
Care sunt tipurile de vegetaţie, flora din România?
Flora sau vegetaţia naturală se împarte în două mari tipuri distincte:
- Stepa: reprezintă zona de plante de înălţime mică, iarbă, tufişuri, copaci mici.
- Pădurea: reprezintă zona de copaci înalţi, poate fi de foioase (copaci ai căror frunze cad toamna) sau de conifere (copaci verzi tot anul), în funcţie de altitudinea la care se află.
Fauna sau totalitatea animalelor sălbatice este diversă şi cuprinde atât animale mici care trăiesc în zonele de stepă (cum ar fi rozătoarele: şoareci de câmp sau iepuri), cât şi animale mari, specifice pădurilor, cum ar fi vulpea, lupul, mistreţul, cerbul, ursul. 
În râurile şi în lacurile ţării trăiesc numeroase specii de peşti.
 
Ce fel de animale pot fi întâlnite în România?
În România întâlnim vulpea, lupul, cerbul, ursul, rozătoarele, mistreţul.
 
4. Populaţia
 
Cum este populaţia României?
România are o populaţie de aproximativ 21,5 milioane locuitori
 
Scăderea populaţiei din ultimii 20 de ani s-a produs pe fondul migraţiei crescute a populaţiei către ţări din Europa occidentală, dar şi către Australia, Canada sau SUA. 
La ultimul recensământ (din anul 2002), structura populaţiei României se prezenta astfel:
 51% femei, 49% bărbaţi
 grupa tânără (0-14 ani): 20%
 grupa adultă (15-64 ani): 62%
 grupa vârstnică (peste 64 de ani): 18%
 din punct de vedere al etniei, 89% români, 6,6 % maghiari, 2,2 % romi
 din punct de vedere religios, 87% ortodocşi, 5% romano-catolici
Aproape toate zonele ţării sunt potrivite pentru locuit şi pentru desfăşurarea activităţilor economice, totuşi, cele mai populate sunt cele de câmpie şi de deal. 
 
Populaţia este împărţită aproximativ egal între mediul urban (oraşele) şi mediul rural (satele şi comunele de la ţară).
 
Care este religia majoritară în România?
Religia majoritară în România este religia ortodoxă.
 
Ce minorităţi există în România?
În România există rromi, maghiari, saşi, secui, etc.
 
5. Organizarea administrativ-teritorială
 
Cum este organizată România din punct de vedere administrativ?
Din punct de vedere administrativ România este organizată în sate, comune, oraşe, judeţe, municipii.
 
Satele sunt cele mai mici forme de organizare administrativă, mai multe sate pot fi înglobate şi pot aparţine de o comună. 
Localităţile cu peste 5000 de locuitori poartă numele de oraşe. Oraşele importante poartă numele de municipii (de exemplu, Municipiul Bucureşti, care este şi capitala ţării). Oraşele sunt conduse de către un primar şi de către consiliile locale. 
Judeţele reprezintă o formă de organizare teritorială de mari întinderi. 
 
Câte judeţe sunt în România?
România este împărţită în 41 de judeţe la care se adaugă Municipiul Bucureşti.
 
Cine conduce judeţele?
Judeţele sunt conduse de o prefectură şi de un consiliu judeţean. Oraşul în care este situată prefectura poartă numele de reşedinţă de judeţ.
Cine conduce municipiul Bucureşti?
Municipiul Bucureşti este condus de Primăria Generală împreună cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 
Acesta mai este împărţit în 6 sectoare, fiecare din acestea fiind condus de câte un primar de sector şi de un consiliu local.
 
Ce sunt oraşele şi de cine sunt conduse?
Oraşele sunt unităţi administrativ-teritoriale şi sunt conduse de primar şi consiliul local.
 
Ce sunt judeţele şi de cine sunt conduse?
Judeţele sunt unităţi administrativ-teritoriale şi sunt conduse de consiliul judeţean şi de prefect.
 
Care sunt regiunile geografice ale României?
Regiunile geografice ale României sunt:
- Muntenia;
-  Moldova;
-  Transilvania;
-  Dobrogea;
-  Banat;
-  Crişana;
-  Maramureş.
 
6. Principalele oraşe 
 
Muntenia este situată în sudul ţării, între Carpaţii Meridionali în nord, Dunăre în sud şi în est şi râul Olt în vest. Principalele oraşe din Muntenia sunt:
• Bucureşti: Capitala României, sediul administrativ şi politic al ţării, a fost atestată documentar prima dată în anul 1459 ca apoi, în secolele ce au urmat, să devină un important centru mesteşugăresc. Devine capitala ţării abia în anul 1877 şi din acel moment începe dezvoltarea puternică socială şi economică. Este străbătut de două râuri, Colentina şi Dâmboviţa, este un important nod de comunicaţii (rutiere, feroviare şi aeriene), este un important centru universitar (Universitatea Bucureşti, Politehnica Bucureşti, Academia de Studii Economice) şi este singurul oraş din România care are metrou. Cele mai importante muzee sunt Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Militar, Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Muzeul Satului, Muzeul Ţăranului Român. Este cel mai important centru economic al ţării. Are o populaţie de aproximativ 2 milioane de locuitori.
• Ploieşti: A fost înfiinţat de către Mihai Viteazul. Astăzi este un important nod rutier şi feroviar şi un mare centru de prelucrare al petrolului.
• Târgovişte: A fost capitala Ţarii Româneşti în perioada medievală timp de 300 de ani; ca obiective de interes turistic şi istoric, există Curtea Domnească şi Turnul Chindiei.
 
Oltenia este situată în sud-vestul ţării, între Carpaţii Meridionali la nord, Dunăre în sud şi râul Olt în partea de est. Oraşele cele mai mari de aici sunt următoarele:
• Craiova: Este considerată capitala Olteniei, este un important centru economic, există mănăstiri şi biserici construite în stil brâncovenesc.
• Târgu-Jiu: Oraş din nordul Olteniei, este cunoscut pentru operele lui Constantin Brâncuşi ce se află acolo: Poarta Sărutului, Masa Tăcerii şi Coloana Infinitului.
 
Banatul se află în vestul ţării, între Dunăre şi râul Mureş. Cel mai important oraş bănăţean este Timişoara.
• Timişoara: Este al doilea oraş ca număr de locuitori şi ca dezvoltare economică din Romania după Bucureşti, a fost un important centru economic şi cultural al regiunii încă de pe vremea ocupaţiei austriece. Ca obiective turistice întâlnim Catedrala Ortodoxă şi Palatul Huniazilor.
 
Crişana se află în vestul ţării, între râul Mureş în sud şi râul Barcău în nord, şi între Carpaţii Occidentali la est şi graniţa cu Ungaria la vest. Cele mai mari oraşe din această zonă sunt: 
• Arad: A fost menţionat în documente pentru prima dată în secolul XI, astăzi este un important centru religios şi nod de comunicaţii. Printre obiectivele turistice şi istorice menţionăm Cetatea Aradului, Palatul Administrativ şi Palatul Cenad.
• Oradea: Are la bază un castel din secolul X, astăzi este unul din cele mai prospere oraşe din România. În oraş se întâlnesc multe clădiri construite în stilul arhitectural baroc.
 
Maramureşul se află în nord-vestul ţării, iar oraşul cel mai important este Satu Mare.
• Satu Mare: Este un important centru universitar şi de afaceri din nord-vestul ţării, beneficiind în acest sens de apropierea de graniţele cu Ungaria şi cu Ucraina. Ca obiective turistice, se pot vizita Turnul Pompierilor, Catedrala Romano-Catolică, Monumentul Ostaşului Român şi Biserica Reformată „cu lanţuri”.
 
Transilvania reprezintă regiunea care se află în centrul ţării, înconjurată de Munţii Carpaţi. Cele mai importante şi mai apreciate oraşe din Transilvania sunt următoarele:
• Braşov: Oraşul a fost atestat prima dată în secolul XIII şi beneficiază de o foarte bună poziţie în centrul ţării, astfel s-au dezvoltat foarte bine turismul şi industria din zonă. În oraş se pot vizita Biserica Neagră, Casa Sfatului şi bastioanele (turnuri deţinute în perioada medievală de diferite asociaţii de meseriaşi din zonă).
• Sibiu: Este unul din cele mai importante centre culturale şi religioase din România. De asemenea, este o locaţie turistică foarte vizitată datorită clădirilor şi ansamblurilor arhitecturale din oraş (Piaţa Mare, Muzeul Brukenthal), dar şi datorită apropierii de zona turistică a Munţilor Făgăraş.
• Sighişoara: Este recunoscută ca fiind un centru turistic deosebit de bine păstrat. Partea veche a oraşului este reprezentată de cetatea medievală, aceasta fiind considerată una din cele mai frumoase cetăţi locuite din Europa. În afară de aceasta se mai pot vizita Turnul cu Ceas şi Biserica din Deal.
• Alba-Iulia: Această zonă a reprezentat un important centru politic economic şi social încă de pe vremea dacilor. În anul 1918 a devenit locul unde s-a desăvârşit Marea Unire. Se pot vizita Cetatea Alba Carolina (construită în secolul XVIII), Catedrala Reîntregirii, Muzeul Unirii, dar şi Castrul Roman şi cetatea veche.
• Cluj-Napoca: Alt oraş cu rădăcini în perioada romană, Cluj-Napoca este astăzi un important centru cultural, universitar şi economic din România dar şi unul dintre cele mai populate oraşe având o populaţie de peste 300.000 de locuitori. În oraş se pot vizita o multitudine de biserici precum şi zidurile de apărare ale cetăţii Clujului.
• Hunedoara: Oraş cunoscut pentru Castelul Corvinilor construit în secolul XV şi pentru industria metalurgică. În zonă se mai pot găsi şi cele mai vechi biserici din România, cea mai veche fiind construită în jurul anilor 1140-1150.
 
În zona Moldovei, aflată în nord-estul ţării, între Carpaţii Orientali la vest şi graniţa cu Republica Moldova la est, se remarcă:
 
• Iaşi: Unul dintre cele mai mari oraşe din ţară, este astăzi centrul administrativ, economic, cultural şi universitar al Moldovei. Se pot vizita o mulţime de clădiri religioase printre care Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Vechea Catedrală Metropolitană dar şi cea mai veche sinagogă din România. De asemenea, mai trebuiesc menţionate Gradina Botanică şi Parcul Copou.
• Suceava: „Capitala” regiunii Bucovina, s-a bucurat în perioada medievala de statutul de capitală a Moldovei. Se pot vizita multe clădiri medievale printre care Biserica Sfântul Nicolae, Cetatea de Scaun şi Curtea Domnească.
• Bacău: Datează din secolul XV, astăzi este un important nod feroviar şi rutier.
• Vaslui: Oraş relativ mic din punct de vedere al numărului de locuitori, a fost un important centru administrativ al regiunii în perioada medievală.
 
Regiunea Dobrogei, situată în sud-estul ţării, între Dunăre şi Marea Neagră, include oraşele mari:
• Constanţa: Este cel mai vechi oraş. A fost întemeiat în secolul V î.Hr. Este unul dintre cele mai mari oraşe din România şi este cel mai mare port de la Marea Neagră. Fiind un important centru cultural, istoric şi de divertisment, turismul este una din principalele activităţi economice ale oraşului. Se pot vizita Piaţa Ovidiu, Edificiul Roman cu Mozaic, Farul Genovez şi Cazinoul.
• Mangalia: Aşezare înfiinţată în aceeaşi perioadă cu Constanţa, astăzi este al doilea port maritim al ţării, ca importanţă, dar şi un mare centru turistic din zonă. Se pot vizita Portul Turistic, Herghelia Mangalia şi Muzeul de Arheologie Callatis.
• Tulcea: Oraş considerat poarta de intrare în Delta Dunării, a fost construit pe locul vechii cetăţi Aegyssus. Se pot vizita ruinele cetăţii Aegyssus, Monumentul Independenţei şi Muzeul de Istorie şi Arheologie.
 
 
7.  Reşedinţele de judeţ 
 
 
Judeţ Reşedinţa de judeţ
Alba Alba-Iulia
Arad Arad
Argeş Piteşti
Bacău Bacău
Bihor Oradea
Bistriţa – Năsăud Bistriţa
Botoşani Botoşani
Braşov Braşov
Brăila Brăila
Buzău Buzău
Caraş – Severin Reşiţa
Călăraşi Călăraşi
Cluj Cluj – Napoca 
Constanţa Constanţa
Covasna Sfântu Gheorghe
Dâmboviţa Târgovişte
Dolj Craiova
Galaţi Galaţi
Giurgiu Giurgiu
Gorj Târgu Jiu
Harghita Miercurea Ciuc
Hunedoara Deva
Ialomiţa Slobozia
Iaşi Iaşi
Ilfov Buftea
Maramureş Baia Mare
Mehedinţi Drobeta Turnu Severin
Mureş Târgu Mureş
Neamţ Piatra Neamţ
Olt Slatina
Prahova Ploieşti
Satu Mare Satu Mare
Sălaj Zalău
Sibiu Sibiu
Suceava Suceava
Teleorman Alexandria
Timiş Timişoara
Tulcea Tulcea
Vaslui Vaslui
Vâlcea Râmnicu Vâlcea
Vrancea Focşani
 
         
8. Teste Finale
 
 VARINATA A (răspunsurile se găsesc în textul de mai sus)
 
1. Unde este situată România în Europa şi pe glob?
2. Care sunt vecinii României?
3. Care sunt elementele naturale de importanţă europeană ce definesc situarea geografică a României?
4. Ce lungime are lanţul carpatic şi cât din el este situat la noi în ţară?
5. Enumeraţi diviziunile Carpaţilor Orientali.
6. Unde este situat Podişul Getic?
7. Numiţi două râuri din vestul ţării.
8. Enumeraţi câteva tipuri de lacuri din România.
9. Explicaţi importanţa Deltei Dunării.
10. Enumeraţi 5 lucruri despre oraşul Bucureşti.
 
 
 
VARIANTA B (răspunsurile se găsesc în textul de mai sus)
 
1 . Care este suprafaţa României?
2. Care sunt caracteristicile generale ale reliefului Româiei?
3. Care este cel mai înalt vârf din România?
4. Enumeraţi două râuri din estul ţării.
5. . Enumeraţi caracteristicile comune ale dealurilor şi podişurilor.
6. Enumeraţi trei caracteristici importante ale Câmpiei de Vest.
7. Care sunt principalele elemente vegetale din România?
8. Ce se cultivă în România?
9. Care sunt principalele exporturi ale României?Ce populaţie are România?
 
 
VARIANTA C (întrebări şi răspunsuri)
 
 
1.Care este suprafaţa ocupată de apă în România? Dar cea de uscat?
3%  din suprafaţa României este ocupată de apă, iar 97% uscat
 
2.Care este cea mai mare altitudine din România?
Vârful Moldoveanu din Munţii Făgăraş cu o înălţime de 2544 m
 
3.Care este cea mai joasă formă de relief din România?
Delta Dunării
 
4.Care este suprafaţă Deltei Dunării? 
4340 Km
 
5.Care este cea mai mare apă curgătoare din România?
Fluviul Dunărea
 
6.Ce suprafaţă are Dunărea?
1075 km
 
7.Daţi exemple de rezervaţii naturale din România?
Rezervaţia Retezatul; Rezervaţia Delta Dunării
 
8. Care este cea mai mare rezervaţie naturală din România?
Rezervaţia  Retezat
 
9.Cum este flora din România?
Stepă şi Pădure: molidul şi fagul sunt cei mai mulţi copaci din România
 
10.Care este fauna din România? Din cine este formată?
Fauna din România este formată din următoarele animale sălbatice: urşi, lupi, căprioare, râşi, porci mistreţi, vulpi
 
11.Care este lungimea litoralului?
244 km
 
12.Care este reşedinţa judeţului Bihor?
Oradea
 
13.Care este reşedinţa judeţului Argeş?
Piteşti
 
14.Care este reşedinţa judeţului Vrancea?
Focşani
 
15. Care este reşedinţa judeţului Timiş?
Timişoara
 
16. Care este reşedinţa judeţului Neamţ?
Piatra Neamţ
 
17. Care este reşedinţa judeţului Alba?
Alba Iulia
 
18. Care este reşedinţa judeţului Prahova?
Ploieşti
 
19. Care este reşedinţa judeţului Maramureş?
Baia Mare
 
20. Care este reşedinţa judeţului Braşov?
Braşov
 
21. Care este reşedinţa judeţului Vaslui?
Vaslui
 
22. Care este reşedinţa judeţului Mureş?
Târgu Mureş
 
23. Care este reşedinţa judeţului Bistriţa?
Bistriţa Năsăud 
 
24.  Care este reşedinţa judeţului Caraş Severin?
Reşiţa
 
25. Daţi exemple de râuri din Dobrogea?
 Casimcea Taita, Telita, Slava. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

المزيد من: