Poezie irakiană în limba română

 

 

 

Renumitul poet irakian Khazal Almajidi este cunoscut cititorilor români, pasionați de poezie, încă din anul 1995 când o serie de reviste, în fruntea cărora se situează Fețele culturii, i-au găzduit poemele în traducerea lui George Grigore. Tot George Grigore i-a tradus de curând un volum intitulat „Pasărea celor patru zări”, publicat de Editura Academiei Internaționale Orient-Occident, în care a inclus poeme selectate din volumele: „Anti-fizică” (1989), „Poemele imaginii” (1990), „Baia femeilor din Kirkuk” (1996), „Rococo” (1998), „S-ar putea… cine știe?” (2006), „Plăceri trupești și dureri sufletești” (2007) și „Tristețile anului irakian” (2011).
 
Festivitatea lansării poemelor lui Almajidi va avea loc, cu participarea sa, în cadrul celei de a 18-a ediţii a Festivalului Internațional „Nopțile de Poezie de la Curtea de Argeș” care se va desfășura  în perioada 9-15 iulie 2014.
 
 
 
Poetul Khazal Almajidi, născut pe 1 iulie 1951 în orașul Kirkuk, Irak, este, printre altele, doctor în istoria vechilor civilizații trăitoare pe teritoriul Irakului actual. De-a lungul timpului, din 1973 și până în 1998 a lucrat la radiodifuziune, televiziune, la diferite reviste și ziare irakiene, la Uniunea Scriitorilor și Literaților din Irak, la Departamentul de Cinema și Teatru. Din 1998 și până în 2003 a lucrat ca profesor la Universitatea din Darna, Libia. În august 2003 a revenit în Irak unde, între anii 2004-2006, a lucrat ca director al Centrului Irakian Intercivilizațional și Interreligios din Bagdad. Actualmente trăiește în Olanda și lucrează ca profesor-colaborator la o serie de universități arabe din Europa.
 
Din vasta sa creație a republicat, în ultima vreme, mai multe selecții: una din opera sa poetică, intitulată „Treizeci de cărți”, editată în șase volume; alta din opera sa teatrală, intitulată „Treizeci și șapte de piese de teatru”, editată în două volume; o alta din opera sa dedicată istoriei civilizațiilor, religiilor și mitologiei, intitulată „Treizeci și două de cărți”.
 
Este membru al Uniunii Scriitorilor și Literaților din Irak, al Uniunii Scriitorilor Arabi, al Uniunii Dramaturgilor Irakieni, al Uniunii Istoricilor Arabi etc.
 
Din prezentul volum, am selectat, pentru ilustrarea operei sale, acest poem:
 
Nu există al cincilea element
 
Femeia din foc
 
S-a dezgolit dinaintea făcliilor
 
Și s-a prefăcut în lumină veșnică.
 
*
 
Femeia din apă
 
S-a dezgolit dinaintea ploii
 
Și s-a prefăcut în ceață.
 
*
 
Femeia din aer
 
S-a dezgolit dinaintea ferestrei
 
Și s-a prefăcut în pasăre.
 
*
 
Femeia din țărână
 
S-a dezgolit între munți
 
Și s-a prefăcut în copac.
 
.
 
Bărbatul din această lume
 
S-a oprit dinaintea luminii, a ceții, a păsării, a copacului
 
Și s-a rugat.
 
Khazal Almajidi. 2014. Pasărea celor patru zări. Ediție bilingvă: română-arabă. Traducere din limba arabă: George Grigore. Editura Academiei Internaționale Orient-Occident. Colecțiile Festivalului Internațional „Nopțile de Poezie de la Curtea de Argeș”.

 

 

 

المزيد من: ANA-News