Manual de limba română pentru arabofoni

 

 

 

În perioada 1 august 2013 – 30 iunie 2014, Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM, Centrul de Resurse Civice, Fundația pentru Tineri și Femei și Asociația pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor au implementat proiectul ”Servicii integrate de asistență juridică și socială pentru cetățenii din state terțe”, iar unul dintre rezultatele proiectului a fost publicarea unui manual de limba română pentru vorbitorii de limba arabă.
Manualul, elaborat de asist. drd. Gabriel Bițună, are ca obiectiv atingerea pragului A0-A1 în limba română, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.
Structura manualului constă în două lecții în care sunt descrise alfabetul și fonetismul limbii române, urmate de alte optsprezece lecții care abordează diverse aspecte de morfologie și sintaxă, construite în jurul câte unui text de bază și încheiate de fiecare dată cu exerciții pentru fixarea noțiunilor învățate. Partea finală a cărții constă într-o serie de paradigme de conjugare a celor mai uzuale verbe din limba română. Toate noțiunile gramaticale sunt explicate în limba arabă
Prof. dr. George Grigore semnează Cuvântul lămuritor al manualului, în care pune în evidență importanța studierii limbii române de către străini, precum și statulul și istoria acesteia în rândul limbilor lumii.
Manualul este însoțit de un CD cu înregistrări audio (în forma tipărită), marcate corespunzător în interiorul fiecărei lecții. Aceste înregistrări au fost realizate exclusiv de către studenți din anul al II-lea ai Secției de Arabă, Universitatea din București.
pentru descărcare de pe saitul oficial al Organizației ADO SAH ROM:
 
http://www.adosahrom.ro/manualromana .

 

 

 

المزيد من: ANA-News