Liga Sirienilor din România

Liga de Prietenie Româno-Siriana

Uniunea Studentilor Arabi Sirieni din România

Clubul de Cultura Siriano-Român

Asociatia Medicilor Sirieni din România

Camera de Comert Româno-Siriana

Adresa Bucuresti - Sos Pantelimon Nr. 81

Website - http://www.ligasiria.ro/

المزيد من: ANA-News